"Onze vakgebieden"

Contra-expertise

Bij een calamiteit van enige omvang, is het steeds vaker wenselijk, dat verzekerde een eigen deskundige benoemt in het schaderegelingstraject, de zogenoemde contra-expert.

Regelmatig worden wij door lokale intermediairs, bedrijven en ook particulieren gevraagd om onze deskundigheid aan te wenden in een schadetraject, waarbij de aandacht en de deskundigheid van verzekerde hard nodig is, om zo snel mogelijk de bedrijfsactiviteiten te kunnen hervatten.

De contra-expert zal de rol als belangenbehartiger namens verzekerde vervullen in schadebesprekingen, - regelingen en eventuele gesprekken met overheden. De kosten van de contra-expert zijn meeverzekerd op vrijwel alle brandpolissen.

U zegt: dat overkomt mij niet..........!! Velen gingen u helaas voor!

Direct contact

Neem gerust contact met ons op

Bericht verzenden